Rape Crisis North East (RCNE) - Irish

Seirbhís Tacaíochta Chomhairliúcháin atá i Seirbhís Éigeandála Éignithe an Oirthuaiscirt do mhná agus d’fhir atá os cionn 18 mbliana.  Tá ár Líne Chabhrach Fhaisnéise Shaorghlao ar fáil do idir mhná agus fhir freisin.

Líne Chabhrach Fhaisnéise Shaorghlao: 1800 212122

Seirbhísí SÉÉOT
Tacaítear le SÉÉOT, atá lonnaithe i lárionad bhaile Dhún Dealgan, trí thacaíocht airgeadais leanúnach Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.  Bunaíodh SÉÉOT 11 bhliain ó shin, agus tairiscíonn sí seirbhísí tacaíochta atá saor in aisce agus faoi rún, ar a n-áirítear:

  •     Comhairliúchán Duine le Duine
  •     Comhairliúchán For-rochtana
  •     Seirbhís Líne Cabhrach
  •     Seirbhís Tacaíochta
  •     Faisnéis
  •     Tionlacan (Dochtúir, Cúirt, An Garda Síochána).

Cad a tharlaíonn nuair a dhéanann tú teagmháil le SÉÉOT?
Nuair a dhéanann tú teagmháil leis an lárionad, tairisceofar tacaíocht teileafóin duit agus tairisceofar freisin coinne thosaigh más mian leat labhairt le comhairleoir.

Caidreamh cabhrach atá i gceist leis an gcomhairliúchán, mar a mbeidh deis agat scrúdú a dhéanamh ar an méid a mhothaíonn tú i dtaca le do thaithí ar an éigniú, ar ionsaí gnéis nó ar mhí-úsáid ghnéis agus tú i do leanbh.

Is féidir go mbeidh sé deacair agus pianmhar teacht chugat féin tar éis éifeachtaí foréigin ghnéis ach trí mheán an chaidrimh chomhairliúcháin déantar do chuid buanna a aithint agus a spreagadh, rud a chabhraíonn leat tú féin a chumhachtú agus le muinín a bheith agat i ndaoine arís.

Aidhmeanna SÉÉOT
Is í SÉÉOT an t-aon seirbhís thiomanta atá ar fáil do na daoine sin a raibh orthu aghaidh a thabhairt ar an taithí thrámach atá i gceist le Mí-úsáid Ghnéis agus iad ina leanaí, sin nó Ciapadh Gnéis, Ionsaí Gnéis agus Éigniú laistigh de Réigiún ar fad an Oirthuaiscirt.

Tá sé d’aidhm ag SÉÉOT cabhair agus tacaíocht a thabhairt d’aon duine ar féidir go bhfuil taithí acu ar fhoréigean gnéis d’aon chineál laistigh de Chontaetha Lú, na Mí, Mhuineacháin agus an Chabháin.

Tairiscíonn SÉÉOT tacaíocht do mhuintir na ndaoine atá ag freastal ar an lárionad freisin.

Má tá tú ag iarraidh go mór go dtabharfadh duine éigin cluas éisteachta ort, ná bíodh leisc ort tosú ag lorg cabhrach………

Cuir glaoch orainn anois ag an uimhir seo:

Líne Chabhrach Fhaisnéise Saorghlao:  1800 212122

Tá ár gcuid seirbhísi saor in aisce, faoi rún, neamhdhírítheach agus neamhbhreithiúnach.